Đất đang tranh chấp có được cấp sổ đỏ, tách thửa được hay không?

– Trước hết , đất đang tranh chấp có thể hiểu là đất đang có khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp về quyền sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đất đai có tranh chấp hay không là một trong những điều kiện để người sử dụng đất được xem sét cấp sổ đỏ.

– Điều 101, Điều 102 Luật Đất đai 2013, Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định các điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất gồm:

  • Sử dụng ổn định, không vi phạm pháp luật về đất đai trước 1/7/2004;
  • Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, không có tranh chấp đất đai;
  • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trong quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các nghĩa vụ tài chính có thể bao gồm: tiền thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận,…;

– Theo đó, nếu đất có tranh chấp hay có tranh chấp đất đai tại thời điểm cấp sổ đỏ, người sử dụng đất sẽ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, tách thửa

Việc cấp sổ đỏ chỉ tiếp tục được thực hiện sau khi người sử dụng đất đã giải quyết xong tranh chấp.

Đối với quyền sử dụng đất tham gia giao dịch như tặng cho, thế chấp, chuyển nhượng… phải đáp ứng điều kiện không có tranh chấp mới có thể được thực hiện giao dịch (Điều 188 Luật Đất đai 2013).

Như vậy người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ tách thửa trên đất tranh chấp. Sau khi đã giải quyết xong tranh chấp, người sử dụng đất mới tiếp tục được giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu.

Contact Me on Zalo
0797 408 666